Pravidla soutěže

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Pořadatelem soutěže je JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku, Tyršova 213, 269 01 Rakovník, IČ 00031844, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem Praha, oddíl DrXCIX, vložka 470 (dále jen „Pořadatel“).

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž se uskuteční v termínu 15. 11. 2018 až 31. 12. 2018 na všech provozovaných prodejnách výše zmíněného pořadatele.

3. VÝHRY V SOUTĚŽI
Do soutěže jsou vloženy následující výhry:
1x Fotoaparát Canon PowerShot G9 X Mark II stříbrný (Canon CZ s.r.o.)
1x Uzené sele (Petr Landa – Uzeniny Beta)
1x Sedací vak (Kofola a.s.)
5x Uzená kýta (Fiala Milovice s.r.o.)

4. SOUTĚŽ – PRAVIDLA
Účastníkem soutěže se může stát každý občan ČR starší 18 let, který ve výše uvedeném období konání soutěže nakoupí zboží v prodejně Pořadatele v minimální hodnotě 299,- Kč a vhodí vyplněný kupon, který za tento nákup obdrží u pokladny, do připraveného boxu na prodejně.

Na kuponu je třeba před vhozením uvést kontaktní telefon, na kterém budou vylosovaní Výherci k zastižení.

Výherci budou vylosováni ze všech odevzdaných kuponů nejpozději do 30 dní od ukončení soutěže a to na adrese Pořadatele. Výherce bude o své výhře, o termínu, místě a způsobu předání této výhry informován na telefonním čísle uvedeném na kuponu. Výhra musí být výherci předána a výhercem převzata nejpozději do 30 dní od data losování.
Ke každému výherci budou dále vylosováni 2 náhradníci pro případ, že nebude možné se s vylosovaným výhercem spojit.

V případě, že nebude možné výherce zkontaktovat (2 telefonáty nebo 2 SMS zprávy na udané telefonní číslo) a zaslané SMS-zprávy zůstanou bez odezvy do 3 dnů po posledním kontaktu, pak výherce ztrácí na výhru nárok a bude kontaktován stejným způsobem jeho náhradník, pokud by nebylo možné kontaktovat ani jeho, propadá výhra ve prospěch pořadatele.

Výherci budou uvedeni na webových stránkách Pořadatele.

Pořadatel nenese odpovědnost za vady vzniklé na výhrách v průběhu přepravy a předávání.

Soutěžící svojí účastí dle pravidel této soutěže
a) uděluje pořadateli a realizátorovi soutěže, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefon za účelem vyhodnocení soutěže a pro následné marketingové účely, a to po dobu 10 let od ukončení této soutěže. Stejně tak uděluje souhlas s uveřejněním svého jména, iniciály příjmení a neúplné adresy bydliště (obce) v propagačních materiálech zadavatele, na webových stránkách a ve sdělovacích prostředcích v rámci této soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat písemně na adrese pořadatele soutěže, má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovená v §11, §12 a §21 zákona č.101/2000 Sb. Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před předáním cen, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru;

b) uděluje v případě výhry pořadateli soutěže souhlas s použitím své fotografie, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, týkajících se jeho osoby a jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem soutěže v souvislosti s předáváním výhry v propagačních materiálech, na webových stránkách nebo ve sdělovacích prostředcích v rámci spotřebitelské soutěže. Soutěžící uděluje tento souhlas bezplatně a bez časového a územního omezení.

Jediná úplná a závazná pravidla jsou k nahlédnutí v sídle pořadatele a uveřejněna na internetové adrese www.jednotarakovnik.cz

Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli soutěže a k jeho společníkům nebo společnosti technicky zajišťující soutěž a jejich rodinní příslušníci. Při nákupu na účet třetí osoby se lze soutěže zúčastnit jen s jejím souhlasem.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit či doplnit pravidla spotřebitelské soutěže, spotřebitelskou soutěž zrušit či přerušit. Pořadatel si dále vyhrazuje právo v průběhu hry změnit počet výher, nahradit výše uvedené výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty, jakož i měnit podmínky předávání výher. Konkrétní specifikaci výher určuje zásadně pořadatel, jejich vyobrazení na propagačních materiálech je pouze ilustrativní.
Na výhru není právní nárok. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání výher či účasti v této spotřebitelské soutěži právní cestou či alternativní plnění výher v penězích je vyloučeno.

V Rakovníku dne 12.11.2018

 

PRAVIDLA KE STAŽENÍ VE FORMÁTU PDF