Soutěže

Vyhrávejte s Jednotou Rakovník po celý rok!

Aktuálně probíhající část soutěže – LÉTO:

Zúčastit se soutěže můžete zde: https://soutez.jednotarakovnik.cz/

Pravidla soutěže

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pořadatelem soutěže „Vyhrávejte s Jednotou Rakovník po celý rok“ je JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku, Tyršova  213, 269 01 Rakovník,   
IČ 00031844, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem Praha, oddíl DrXCIX, vložka 470 (dále jen „Pořadatel“). Soutěž je rozdělena do čtyř částí podle ročních období – jaro, léto, podzim a zima. Po skončení každé jednotlivé části proběhne slosování o ceny. Soutěž se uskuteční v termínu 17. 4. 2023  až 31. 3. 2024 na všech prodejnách výše zmíněného pořadatele.

  1. VÝHRY V SOUTĚŽI
JARO ceny
1. cena TV
2. cena uzené sele
3. cena mikrovlnná trouba

 

LÉTO ceny
1. cena notebook
2. cena 10 kg uzeniny
3. cena fritovací hrnec

 

Další ceny budou před zahájením konkrétní části soutěže zveřejněny.

  1. PRAVIDLA SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže se může stát každý občan ČR starší 18 let, který ve výše uvedeném období konání soutěže nakoupí v prodejně Pořadatele nákup min. za  299,- Kč a zaregistruje 9místné číslo účtenky a vyplní kontaktní telefonní číslo webových stránkách soutěže https://soutez.jednotarakovnik.cz/

Soutěžící, který provede více nákupů dle těchto pravidel, může v soutěži registrovat libovolné množství účtenek v libovolném pořadí a zvýšit tak svoji šanci na výhru.

Výherci budou vylosováni ze všech platných zaregistrovaných účtenek vždy první týden po skončení příslušného soutěžního období. Výherce bude o své výhře, termínu, místě a způsobu předání této výhry informován telefonicky. Soutěžící musí při předání výhry doložit registrovanou účtenku. Výhra musí být výherci předána a výhercem převzata nejpozději do 30 dní od data losování.

ČÁST SOUTĚŽE TERMÍN SLOSOVÁNÍ PŘEDÁNÍ VÝHER
JARO 21. 04. – 30. 06. 2023 07. 07. 2023 07/2023
LÉTO 01. 07. – 30. 09. 2023 06. 10. 2023 10/2023
PODZIM 01. 10. – 31. 12. 2023 05. 01. 2024 01/2024
ZIMA 01. 01. – 31. 03. 2024 05. 04. 2024 04/2024

 

V případě, že se výherce nepodaří telefonicky kontaktovat do 5 dnů od slosování, pak výherce ztrácí na výhru nárok a výhra propadá ve prospěch pořadatele.

Výherci budou uvedeni na webových stránkách Pořadatele.

Pořadatel nenese odpovědnost za vady vzniklé na výhrách v průběhu přepravy a předávání.

Soutěžící svojí účastí dle pravidel této soutěže

  1. uděluje pořadateli a realizátorovi soutěže, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefon za účelem vyhodnocení soutěže a pro následné marketingové účely, a to po dobu 10 let od ukončení této soutěže. Stejně tak uděluje souhlas s uveřejněním svého jména, iniciály příjmení a neúplné adresy bydliště (obce) v propagačních materiálech zadavatele, na webových stránkách a ve sdělovacích prostředcích v rámci této soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat písemně na adrese pořadatele soutěže, má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovená v§ 11,12 a 21 zákona č.101/2000 Sb. Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před předáním cen, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru;
  2. uděluje v případě výhry pořadateli soutěže souhlas s použitím své fotografie, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, týkajících se jeho osoby a jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem soutěže v souvislosti s předáváním výhry v propagačních materiálech, na webových stránkách nebo ve sdělovacích prostředcích v rámci spotřebitelské soutěže. Soutěžící uděluje tento souhlas bezplatně a bez časového a územního omezení.

Jediná úplná a závazná pravidla jsou k nahlédnutí v sídle pořadatele a uveřejněna na internetové adrese www.jednotarakovnik.cz

Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli soutěže a také jejich rodinní příslušníci. Při nákupu na účet třetí osoby se lze soutěže zúčastnit jen s jejím souhlasem.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit či doplnit pravidla spotřebitelské soutěže, spotřebitelskou soutěž zrušit či přerušit. Pořadatel si dále vyhrazuje právo v průběhu hry změnit počet výher, nahradit výše uvedené výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty, jakož i měnit podmínky předávání výher. Konkrétní specifikaci výher určuje zásadně pořadatel, jejich vyobrazení na propagačních materiálech je pouze ilustrativní.

Na výhru není právní nárok. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání výher či účasti v této spotřebitelské soutěži právní cestou či alternativní plnění výher v penězích je vyloučeno.

 

V Rakovníku dne 19. 4. 2023

Aleš Polcar, ředitel obchodně-provozní skupiny

Filip Kuthan, předseda představenstva